Marvel Database

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • huidigvorige 15 mei 2007 14:01Croon overleg bijdragen 144 bytes +144 New page: {{Karakter Galerij}} <gallery> Image:Rogue_01cover.jpg Image:Rogue_gambit_1.jpg Image:Rogue_014.jpg Image:Gambit_Rogue_2.jpg </gallery> <br>