Marvel Database
Advertisement

Plagiaat is het gebruiken van een werk zonder toestemming en zonder vermelding van de oorspronkelijke auteur, waarbij de pleger van het plagiaat het doet voorkomen alsof dit zijn eigen oorspronkelijke werk is.

In met name academische kringen wordt plagiaat als een doodzonde beschouwd. Het is een geldige reden voor het afkeuren van onder andere doctoraalscripties en proefschrift en. Wetenschappelijke promotie zijn wel eens afgeblazen omdat de promovendus (soms zelfs zonder het te beseffen) plagiaat had gepleegd. Ook de carrière van hoogleraren kan door plagiaat geknakt worden. Voorbeelden hiervan zijn de plagiaat-affaires van René Diekstra en H.Th. Colenbrander.

Als iemand omgekeerd zonder toestemming van de rechthebbende een hoofdstuk van een levende schrijver als Harry Mulisch publiceert en daarbij een bronvermelding opneemt en Mulisch als de auteur noemt, dan is het geen plagiaat, maar wel een schending van het auteursrecht.

Plagiaat is niet per se hetzelfde als het inbreuk maken op iemands auteursrecht. Als een schrijver een gedicht van Piet Paaltjens overneemt en doet voorkomen alsof hij het zelf heeft gemaakt, is dat geen inbreuk op het auteursrecht van François HaverSchmidt, omdat deze al meer dan zeventig jaar dood en op het werk dan geen auteursrecht meer van toepassing is en zijn werken dus tot het publiek domein zijn gaan horen. Het is echter wel plagiaat.

Om plagiaat in het onderwijs te voorkomen zijn onderwijsinstellingen de laatste jaren gebruik gaan maken van software-tools. Een Nederlandse aanbieder van een dergelijke tool is Ephorus.

Externe link

  • www.indiana.edu, internetpagina van de universiteit van Indiana, die beschrijft hoe plagiaat te voorkomen is. De pagina bevat tevens een oefening waarin getest wordt of iets plagiaat is of niet.
Advertisement