(antycząstki) Cząstki elementarne niosące przeciwny ładunek elektryczny przy zachowaniu innych własności fizycznych, spotykane w rodzinach fermionów (np. pozytrony, antykwarki) i hadronów (antyprotony). W świecie Marvela mogą tworzyć złożone struktury materii, a nawet całe Wszechświaty (patrz: Negative Zone), często stosowane są także jako paliwo w statkach kosmicznych, dzięki zastosowaniu anihilacji.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.