Rollback

Prawa rollbacka są przyznawane wszystkim administratorom i biurokratom. Istnieje również możliwość przyznania tych uprawnień użytkownikom pomagającym zwalczać wandalizmy. Uprawnienia rollbacka pozwalają w szybszy i łatwiejszy sposób cofać edycje.

Listę aktualnych rollbacków możesz zobaczyć tutaj.

Administratorzy

Administratorzy są redaktorami Marvel Universe Wiki, którym został powierzony dostęp do opcji zastrzeżonych technicznie ("narzędzi"), które pomagają w utrzymaniu. Jest to zazwyczaj mała grupa edytorów, ponieważ muszą być zaufani i odpowiedzialni, muszą dawać przykład.

Ponieważ administratorzy są doświadczonymi członkami Marvel Universe Wiki, użytkownicy często zwracają się do nich o pomoc. Kiedy występuje konflikt, administrator powinien go załagodzić.

Rekrutacja

Obecnie administratorzy wybierani są przez obecnych administratorów i biurokratów.

Jako administrator

Uprawnienia

 • Usuwanie stron, historii stron, plików itp.
 • Zmienianie nazw plików.
 • Cofanie niepotrzebnych edycji.

Obowiązki

Od administratorów oczekuje się:

 • Usuwania niepotrzebnych stron

Kodeks postępowania

Administratorzy są wiarygodnymi współpracownikami, którym zostały powierzone środki dla utrzymania ogólnej jakości strony. Mając to na uwadze:

 • Administratorzy mają obowiązek tworzenia zasad i wytycznych, które przyczyniają się do poprawy strony.

Nieaktywność

Administratorzy powinni być aktywni, by móc wypełniać powierzone im obowiązki.

 • Administratorzy mogą wziąć sobie urlop wstawiając na swoją stronę użytkownika Szablon:Nieaktywny. Urlop jednak nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.
 • Kiedy administrator jest nieaktywny 1 tydzień, zostanie oznaczony bez uprzedzenia jako nieaktywny w Szablon:Administratorzy.
 • Jeśli administrator nie wziął sobie urlopu i jest nieaktywny 2 tygodnie, zostaje zdegradowany. Jeśli nie pojawi się tydzień po zakończeniu urlopu, zostaje zdegradowany.

Obecni administratorzy

Listę obecnych adminstratorów możesz sprawdzić tutaj

Biurokraci

Biurokraci są najważniejszymi użytkownikami na One Piece Wiki. Poza możliwością zmiany uprawnień są zwykłymi administratorami.

Rekrutacja

Biurokrata może dać innemu użytkownikowi uprawnienia biurokraty.

Jako administrator

Każdy biurokrata ma wszystkie narzędzia administratora i kilka dodatkowych uprawnień.

Dodatkowe uprawnienia

Poza uprawnieniami administratora, biurokrata może:

 • Przyznawać i odbierać uprawnienia rollbacka.
 • Przyznawać i odbierać uprawnienia administratora.
 • Przyznawać, ale nie odbierać uprawnienia biurokraty.

Dodatkowe obowiązki

Biurokraci mają takie same obowiązki jak administratorzy oraz przyznawanie uprawnień innym użytkownikom.

Nieaktywność

Biurokraci powinni pozostać aktywni, aby móc promować użytkowników do grup. Podlegają tym samym regulacją o nieaktywności co administratorzy.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.