Marvel Wiki
Advertisement

Quote1.png Ana Evren-- eskinin sonuncusu, yeninin ilki. Tümünü etrafına toplar. Burada bilim, sihir olabilir. Biz burada her hikayeyi yeniden yazabiliriz. Quote2.png
Yaratıcı[src]

Tarihçe

Önsöz: Çoklu evren dönemi

Dünya-616 gerçekliği, sekiz farklı şekilde vücut bulur ve her biri, var olan her şeyin yok olup yeniden yaratılması şeklinde süregelen farklı çoklu evrensel yenilikler tarafından tetiklenir.[15]

Dünya-616'nın çoğu hali hakkında çok az şey bilinmektedir. Beşincinin derin biçimde yoğun kara büyü içerdiği[16] ve altıncının Taa gibi cennet benzeri bir evren olduğu söylenmektedir.[17] Altıncı form, Kara Kış olarak adlandırılan bir varoluş tarafından yok edildiğinde[18] tüm evren varoluşsal bir boşluğa sürüklenir ve sonunda Büyük Patlama'nın neticesi ile yeni evren yeniden şekil alır.[19][20]

Yedinci oluşum bunlar arasından en çok bilinenidir. Dünya, bu oluşumda yer alır ve Yenilmezler ve Fantastik Dörtlü gibi kahramanlar tarafından korunur. Dünya-616'nın yedinci yinelenişi, istilalar olarak bilinen çoklu evrensel olaylardan muzdarip olur.[21] Bay Fantastik'in bu yeniden doğuşa müdahalesi sonucunda yedincinin tamamen yeni bir hali yerine tam olarak devamı ortaya çıkar.[7] Çoklu evrenin yaşadığı anormal ölüm ve yeniden diriliş sebebiyle bazı Soyut Varlıklar, mevcut varoluşun yedinci olduğuna karar verirken bazı diğer varlıklar bunun kesinlikle sekizinci olduğunu öne sürer.[22]

Yedinci ve sekizinci varoluşlar

Yedinci Düzen, Büyük Patlama ile ortaya çıkar. Celestiallar gelir ve gezegenleri, yıldızları, galaksileri ve yaşamın kendisini yaratırlar. Yaşayan Gezegen Ego'nun yaratıldığı ve Galan'ın - ölü bir düzenden hayatta kalan son kişi - Diriltici Şey ile Dünyaların Yok Edicisi Galactus olarak ortaya çıktığı[23] bir dönemde kara tanrı Knull - ilkel hiçliği somutlaştıran çeşitli varlıklardan birisi - onlara ve tüm varoluşa savaş açar.[24]

Genişleyen yeni Evren'de evrimleşen ve görkemli medeniyetler inşa eden ırklar arasında Evrenin Ataları'nın ırkları vardır. Bilinen bir diğer önemli ırk ise Gözcülerdir. Bu ırk, diğerlerini gözlemlemeyi kendilerine görev olarak üstlenmiş fakat onlara müdahale etmemek için ant içmişlerdir. simbiyotlar da ayrıca düzenin en ilkel varlıkları arasındadır. Evrenin başlangıcında düzeni çürütmek ve yok etmek amacıyla yaratılmışlardır.[24]

Zamanla galaktik imparatorlukların milyonlarca Dünya yılı boyunca savaş içinde olduğu Kree ve Skrulllar ortaya çıkmıştır. Fakat Dünya olarak adlandırdığımız, görünüşte önemsiz olan gezegenin farkına ilk önce gizemli ve her şeye gücü yeten Celestiallar varmıştır.

İlk Celestiallar Dünya'ya günümüzden dört milyar yıl önce ulaşır ve Horde tarafından ölümcül biçimde enfekte olurlar. Ölümleri ilkel gezegeni kozmik enerjileri ile kirletir ve Dünya'yı süper insan potansiyelinin yuvası haline gelmesi için zemin hazırlar.[25] Kabaca bir milyon yıl önce insanlığın ataları üzerinde deneyler yapmak için Celestialların İlk Sahipleri gelir ve iki yeni ırk yaratırlar: tanrımsı Eternallar ve garip Deviantlar. Söylentiye göre insanlığın atalarına bir gün süper güçlü varlık potansiyeli vereceklerdir. Ek olarak Mutantlar da Celestiallar tarafından türetilen benzerleri İnsanlar gibi ortaya çıkmışlardır.

Daha sonradan bir Kree muhafızın da zamanla büyük derece Inhuman ırkına evrimleşmelerini fark ettiği gibi 25,000 yıl önce Kree de ilkel insanlar üzerinde deneyler gerçekleştir.

Bu sırada Atlantis, Valusia ve diğer yerlerde büyük insan medeniyetleri ortaya çıkar fakat hepsi Büyük Yıkım ile yok olur. 3,000 yıl sonra batık Atlantis'e bugünün suda nefes alan Atlantislileri yerleşecektir.

Yıkım sonrasında yüzeyde savaşçıların ve büyücülerin olduğu, kılıçlı barbarların zamanlarının en büyük hükümdarları olmak için savaştığı yeni bir çağ başlar.[26]

Yine de daha sonra ilahlaştırılan güçlü insansı varlıklar, antik Mısır ve Yunanistan ile İskandinavya'nın tanrıları olarak Dünya'ya inerler. Bu dönemler, Herkül ve Thor gibi Dünya'da ilk yürüyen varlıkların yaşadığı efsanevi dönemlerdir.

Tanrılar vefat edince onların yerini fani kahramanlar doldururlar. Örneğin İngiltere'nin ortaçağ dönemlerinde orijinal Kara Şövalye, Camelot'ta hüküm süren Kral Arthur'u birçok tehlikeden korur.[27]

Daha çok asır geçer ve 19. yüzyıla gelindiğinde Batı Amerika'da yeni kahramanlar ortaya çıkar. Kid Colt'un maceraları,[28] Rawhide Kid,[29] orijinal Night Rider,[30] ve Two-Gun Kid[31] efsaneler arasına girer.

Birinci Dünya Savaşı ile ilk kostümlü kahramanlar ortaya çıkar. Fakat yalnızca birkaç tane vardır ve ilk Union Jack[32] ile diğerlerinin kariyeri de savaşla birlikte sona erer.

İkinci Dünya Savaşı'nda Astsubay Nick Fury ve Howling Komandoları diğer yürekli Müttefik birlikleri ile ön cephelerde savaşır. Böylece Nazi tehdidini kaldırmak için süper güçlere ihtiyaçları olmadıklarını gösterirler.[33]

Fakat İkinci Dünya Savaşı sırasında Kaptan Amerika,[34] Atlantisli Denizaltı Mürettebatı Prens Namor,[35] orijinal android Alev Adam,[36] ve birçok diğeri gibi ilk süper güçlü kostümlü kahramanlar ortaya çıkarlar. Mihver güçleri karşısındaki zaferleri dünyayı heyecanlandırır. Fakat bu yeni kahramanlar da savaşın sonunda ortadan kaybolurlar.[37]

Ayrıca bakınız

Bağlantılar ve kaynaklar

Kaynaklar

 1. 1,0 1,1 JLA/Avengers #3
 2. She-Hulk Vol 2 #21
 3. Marvel NOW! Point One #1
 4. Longshot Saves the Marvel Universe #2
 5. Official Handbook of the Marvel Universe Vol 4 #11; Dark Beast'in girişi
 6. Secret Invasion: Fantastic Four #1
 7. 7,0 7,1 Secret Wars #9
 8. Contest of Champions #7
 9. Avengers #375
 10. Ultimates 2 Vol 2 #9
 11. Savage Avengers #1; Director's Cut
 12. Marvel Zombies 5 #2
 13. New Avengers Vol 4 #17
 14. Fantastic Four Vol 6 #35
 15. Ultimates Vol 3 #1
 16. New Avengers Vol 4 #2
 17. Ultimates Vol 3 #2
 18. Silver Surfer: Black #4
 19. Thor #169
 20. King in Black #1
 21. Secret Wars #1
 22. Ultimates Vol 3 #6
 23. Silver Surfer: Black #2-4
 24. 24,0 24,1 Venom Vol 4 #4
 25. Avengers Vol 8 #5
 26. Conan the Barbarian Vol 1
 27. Black Knight Vol 1
 28. Kid Colt Vol 1
 29. Rawhide Kid Vol 1
 30. Ghost Rider Vol 1
 31. Two-Gun Kid Vol 1
 32. Invaders #7
 33. Sgt Fury and his Howling Commandos Vol 1
 34. Captain America Comics #1
 35. Motion Picture Funnies Weekly #1
 36. Marvel Comics #1
 37. What If? #4
Beğendiniz mi? Bizimle paylaşın!
Advertisement